A | A | A
Sociale Alliantie
Home  
 
 
Home Trends Portretten Films Voor Wie Bestellen Colofon

Debatwijzer

Vaak gaan discussies over armoede in Nederland
over de vraag of je kan leven van XX euro per week.
En over of je ook zonder broodbeleg of vervoer kan.
Of over hoeveel mensen arm zijn.
En over wiens schuld dat is.

Armoede Live! gaat over vijf maatschappelijke trends in de rijke samenleving.
De trends treffen alle mensen, maar mensen met een beperkt inkomen onevenredig hard.

Want:
• Stijgende uitgaven zijn niet problematisch wanneer je rijk bent.
• Instabielere inkomsten zijn niet problematisch wanneer je rijk bent.
• Losser samenleven is niet problematisch wanneer je rijk bent.
• Zelfontplooiing tot in je droomberoep is niet problematisch wanneer je rijk bent.
• Een complexer georganiseerde samenleving is niet problematisch wanneer je rijk bent.

 

Maar:
• Wel wanneer je arm bent.
• Wel wanneer je arm bent.
• Wel wanneer je arm bent.
• Wel wanneer je arm bent.
• Wel wanneer je arm bent.

Trends
Armoede Live! wil de trends centraal stellen, omdat we vinden dat armoede niet opgelost kan worden door individuen aan te passen aan de eisen van de samenleving. Dus kijken en luisteren we naar de mensen. Zonder meteen te oordelen: dit is jouw stomme schuld en zorg zelf maar hoe je het redt. Laten we in plaats daarvan debatteren over maatschappelijke trends en over wat de samenleving niet goed doet en beter kan doen.

Suggesties debatvragen
Hoe ga je zelf om met stijgende uitgaven? (handelingsvraag)
Is pech erg? Als je ziek bent, moet je dan met minder rondkomen? (morele vraag)
Hoe kunnen mensen die weinig geld hebben toch meedoen en geld verdienen? (oplossingsvraag)
Is het nodig om zo veel te kopen? (maatschappijkritische vraag)
Wat verrast je aan de film? (open vraag)

5 trends en 10 mensen in Armoede Live! op een rij

Trend 1 Je hebt te eten, maar het is niet wat je zelf zou kiezen, omdat je dagelijks te maken hebt met stijgende uitgaven voor eten, wonen, energie, communicatie en vervoer.
• starring in boek en website: Rianne en Hennie
• starring in film: Rianne


Trend 2 Je hebt werk, maar het losse werk levert niet genoeg op om er zelfstandig van te kunnen leven. Je hebt aanvullingen nodig die je moet aanvragen en je leeft van instabielere inkomsten.
• starring in boek en website: Elly en Andreas
• starring in film: Elly


Trend 3 Je wilt jezelf verbeteren, een opleiding volgen, daarmee een goede baan vinden. Maar ergens ontbreekt hiertoe een belangrijke schakel: de steun in je omgeving. Door een scheiding van je familie of partner, of lossere werkgevers (uitzendbureaus), ondervind je nadeel van het losser samenleven.
• starring in boek en website: Johanna en Irving
• starring in film: Irving


Trend 4 Je wilt je ambitie in het werk realiseren, doet daar alles voor, investeert, maar het lukt niet. Je verliest zelfs veel geld, of loopt inkomsten mis. Of je slaagt er niet in jezelf zo te presenteren dat het succes brengt. Er is de confrontatie met de trend tot zelfontplooiing en zelfpresentatie.
• starring in boek en website: Paulien en Jan & Ardy
• starring in film: Jan & Ardy


Trend 5 Je denkt iets te kopen, maar het blijkt veel duurder, of je zit er langer aan vast. Je klikt op een aanbieding, geeft geld uit en denkt, dat zie ik later wel. Je zoekt werk, doet een traject, wacht af, vraagt je af hoe je iets kan veranderen. Je trapt in de val van de complexere samenleving.
• starring in boek en website: Letina en Jan
• starring in film: Jan

• Meer tips en aanwijzingen bij het gebruik van de film, website en boek? Gebaseerd op gebruik in de praktijk: klik hier.


Sociale Alliantie