A | A | A
Sociale Alliantie
Home  
 
 
Home Trends Portretten Films Debatwijzer Voor Wie Bestellen

Colofon

Armoede Live! is een project van: Stichting CliP i.s.m. Ellie Smolenaars van Social Research & Journalism (concept, research & tekst), multimediajournaliste Anneke Wardenbach (audio & fotografie) en Anna Abrahams & Jan Frederik Groot (film) van Rongwrong.
Met interviews van Willy Hilverda & Marjan Beijering van Geschiedenislab en Saskia de Bruijne.
Sinds maart 2017 is de website ondergebracht bij de Sociale Alliantie.

Aan Armoede in Zeeland is meegewerkt door Scoop Zeeland en Splinter, het Zeeuws platform voor armoedebestrijding en sociale uitsluiting.

Het project is financieel mede mogelijk gemaakt door: de provincie Zeeland, Stichting Democratie & Media, FNV Bondgenoten, Stichting Niet voor Jezelf en Stichting CliP.

Deze website is ontworpen & gebouwd door Remmedia.

Copyright: auteurs- en copyright berust bij de leveranciers van film, foto&audio en tekst. Armoede Live! kwam tot stand in
opdrachtgeverschap van Stichting CliP. Stichting CliP de Sociale Alliantie nodigen gebruikers uit tot respectvolle omgang met het gepubliceerde materiaal.
Bij vragen rond gebruik van het materiaal kunt u zich wenden tot info@socialealliantie.nl


Sociale Alliantie