A | A | A
Sociale Alliantie
Home  
 
 
Home Trends Portretten Films Debatwijzer Bestellen Colofon

Voor wie is Armoede Live!
Volg beeld, geluid en tekst en debatteer over armoede in een rijke samenleving.

Armoede Live! biedt een multimediaal pakket bruikbaar voor belanghebbenden en belangenorganisaties, politici, journalisten, onderwijsinstellingen, adviescolleges en beleidsmakers die deelnemen aan het debat over armoede in een rijke samenleving.


Deze website met audiotours/30 mp3-s

gidst de bezoeker door de wereld van de kleine budgetten en armoede: hoe botsen levensgeschiedenissen op maatschappelijke trends? Hoe met armoede te leven en hoe eraan te ontsnappen?

Het boek
bevat de analyse van de trends en de tien geschreven, uitgebreide portretten van mensen die leven of leefden van een gering inkomen. Met opvallende feiten en wetenswaardigheden over armoede.

De film
volgt vijf Nederlanders voor wie de poort naar consumptie en rijkdom niet wilde openen. In 'Arm in een rijk land' is armoede voor een vluchtige voorbijganger onzichtbaar, maar onthult zich als vanzelf voor wie rustig de tijd neemt om te kijken.Armoede in Zeeland

spiegelt de trends aan harde onderzoekscijfers van de Zeeuwse Armoedemonitor. In een plattelandsprovincie heeft armoede een ander gezicht dan in de Randstad. De Zeeuwse bijlage wordt op verzoek toegestuurd.


Sociale Alliantie