A | A | A
Sociale Alliantie
Home  
 
 
Trends Portretten Films Debatwijzer Voor Wie Bestellen Colofon


Armoede Live! analyseert armoede in de rijke samenleving. Vijf maatschappelijke trends staan centraal. Deze trends raken alle mensen, maar treffen mensen met een beperkt inkomen onevenredig hard. Voor hen zijn de poorten tot consumptie gesloten.
Het doel van Armoede Live! is deze armoede in de rijke samenleving zichtbaar en hoorbaar te maken. Tien Nederlanders vertellen openhartig over hun leven en over hun kortsluiting met de welvaart in Nederland. Door hen komen we te weten wat armoede is en wat trends doen met mensen met weinig inkomen.

Volg de mp-3s en de filmpjes langs de vijf trends en maak kennis met de hoofdpersonen op reis door de wereld van de kleine budgetten.

Hoe rekent Rianne zich een weg dwars door de trend stijgende uitgaven?
Hoe ontsnapt Irving aan de kortademige wereld van de uitzendbureaus?
En hoe gaat Jan om met de financiële complexiteit die zich als een web om hem sluit?
Je hebt geen flashplayer!
Get macromedia Flash Player

 

Sociale Alliantie