A | A | A
Sociale Alliantie
Home  
 
 
Home Trends Portretten Films Debatwijzer Voor Wie Colofon

Omslag boek Armoede Live! Boek en dvd Armoede Live! bestellen

Armoede Live! bestaat uit deze website, het boek met film en een Zeeuwse special.

Het boek, inclusief dvd met de korte film 'Arm in een rijk land', kunt u bestellen:

• door € 14,90 over te maken op bankrekening NL03RABO0118 2816 07 t.n.v. Stimulansz te Utrecht o.v.v. Armoede Live! en uw postadres.
• per e-mail via: info@stimulansz.nl
• of per telefoon : 06-420 920 30
• of per post via : Stimulansz o.v.v. Armoede Live! Postbus 2758, 3500 GT Utrecht


Armoede Live!/het boek
bevat de analyse van vijf maatschappelijke trends en de tien geschreven portretten van mensen die leven of leefden van een gering inkomen. Met opvallende feiten en wetenswaardigheden over armoede.

Armoede Live!/de film
gaat over vijf Nederlanders voor wie de poort naar consumptie en rijkdom niet wilde openen. In 'Arm in een rijk land' is hun armoede voor een vluchtige voorbijganger onzichtbaar, maar onthult zich als vanzelf voor wie rustig de tijd neemt om te kijken.Armoede in Zeeland

spiegelt de trends aan harde onderzoekscijfers van de Zeeuwse Armoedemonitor. In een plattelandsprovincie heeft armoede een ander gezicht dan in de Randstad. De Zeeuwse bijlage wordt op verzoek toegestuurd.

 

Sociale Alliantie