logo-sociale-alliantie6

Nieuwe column

In het kader van het thema 'sociale coöperaties' schrijft Kristel Ashra in april de column, onder de titel 'Scharrelondernemers'.
Klik hier om de column te lezen.

Afdrukken

Digitale nieuwsbrief 2015-2 verschenen

Op 10 april 2015 is een nieuwe editie van onze nieuwsbrief verschenen. De kern wordt gevormd door een schat aan informatie over het centrale thema: sociale coöperaties. Voorts een nieuwe column en informatie over activiteiten in het landelijk netwerk.
Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om je aan te melden.

Afdrukken

Nieuwsbrief 2015-2

10 april 2015

Wilt u zich abonneren op deze nieuwsbrief, dan kunt u zich Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In deze nieuwsbrief:


Column: Scharrelondernemers

Kristel Ashra

Kristel Ashra schrijft in april de column in het kader van het thema Sociale Coöperaties..

Klik hier om de column te lezen.

Ga naar boven


Thema: Sociale Coöperaties

"Een Sociale Coöperatie is een organisatie van burgers gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid. Ondernemerschap staat in het teken van zélf activiteiten ontplooien. De leden van een Sociale Coöperatie kunnen samen doelen bereiken die voor ieder apart onbereikbaar zijn." Zo opent de gloednieuwe website www.socialecooperatie.nl, die vanuit een 'expeditie' van de Sociale Alliantie tot stand is gekomen.
Niet alleen de Sociale Alliantie timmert op dit terrein aan de weg door initiatieven en ervaringen bijeen te brengen. Ook (lid)organisaties en veel lokale groepen zijn actief met sociale coöperaties of andere projecten gericht op gemeenschapsvorming. Zo komen er steeds meer bloemen op in deze tuin van samenredzaamheid. Wij bieden u graag een veelkleurig voorjaarsboeket aan. Hopelijk kunt u er van genieten, boeit het en inspireert het tot nieuwe ideeën en activiteiten.

Brochure 'Expeditie Sociale Coöperatie'

Brochure ExpeditieSociale Coïoeratie

De Sociale Alliantie heeft in 2014 een verkenning gedaan naar de Sociale Coöperatie. Die expeditie heeft geresulteerd in een aantal producten. Eén daarvan is een handzame en aantrekkelijk opgemaakte brochure 'Expeditie Sociale Coöperatie'. Daarin wordt verteld over de principes van sociale coöperaties en over het waarom van coöperaties. Er passeren kort enkele voorbeelden de revue en er zit een stappenplan in voor wie zelf een sociale coöperatie wil starten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om gratis brochures te bestellen (naw-gegevens en gewenste aantal vermelden).
Klik hier om de brochure als pdf-document te downloaden.

Website

De inhoud van de brochure, en veel meer, is ook te vinden op een nieuwe website: www.socialecooperatie.nl. Daar vind je informatie over de principes van sociale coöperaties, voorbeelden, tips voor initiatiefnemers, tips voor ambtenaren en een stappenplan. Er is ook veel beeldmateriaal.

Klik hier om naar de webisie te gaan.

Video's

Publieksfilm Sociale Coöperatie

Op de website zijn de nodige filmpjes te vinden. Er is een algemene publieksfilm, en er zijn 8 video's van coöperatieve initiatieven.

Klik hier om de video's te bekijken.

Sociale coöperaties - anders denken en doen

Beleidsnotitie sociale coöperaties

Bij het project van de Sociale Alliantie hoort ook een uitgebreide beleidsnotitie. 'Het kantelen begint aan de randen', luidt de ondertitel. Het bevat suggesties voor burgers, uitvoerders en bestuurders om anders te denken en anders te doen naar aanleiding van een onderzoek naar sociale coöperaties in een aantal wijken in Nederland. Ook hierin zijn weer voorbeelden te vinden. Verder is de notitie sterk gericht op wat lokale overheden kunnen doen om de mogelijkheden van sociale coöperaties te kunnen benutten.

Klik hier om de beleidsnotitie te downloaden.

Cordaid Nederland ondersteunt sociale coöperaties

Klijnsma bezoekt sociale coöperatie Breda

Cordaid, lidorganisatie van de Sociale Allianite, creëert kansen voor de allerarmste, de kwetsbare en uitgesloten mensen.
Cordaid Nederland ondersteunt initiatieven van sociale coöperaties en soortgelijke projecten met kennis en coaching, toegang tot expertise, netwerken en indien nodig financiering. Hoe ze werken, welke projecten ze ondersteunen en wat de ervaringen zijn, kunt u hier lezen.

Klik hier.

Project 'Social Lab coöperatief scharrelondernemerschap'

Vrije Uitloop

Cordaid en Tientjes Academie zijn gestart met het tweejarige project 'Social Lab voor coöperatief scharrelondernemerschap'. Het doel van dit project is om op landelijk niveau kennis, ervaringen en concrete handreikingen beschikbaar te maken over het innovatieve concept van coöperatief scharrelondernemerschap.

Lees meer >

Handboek Coöperatie

Handboek coöperatie

Coöperatief ondernemen is anders ondernemen, met een ander doel, en op een andere wijze. Alle aspecten van het 'anders ondernemen' worden behandeld in het Handboek Coöperatie onder redactie van Prof. Galle. Raf Janssen bespreekt dit lijvige naslagwerk voor u.

Klik hier voor de boekbespreking. 

Coöperaties - Hoe heroveren we de economie?

coöperaties - hoe heroveren we de economie?

Onlangs schreef Dirk Barrez een boek om mensen de ogen te openen "voor de kansen om met coöperatieve bedrijven de crisis te lijf te gaan, om mens en werk opnieuw voorrang te geven op winstzucht en speculatie". Raf Janssen bespreekt dit boek over 'verandering ondernemen'.

Klik hier voor de boekbespreking. 

Armoede en levenslessen

Armoede en levenslessen

Er gebeurt veel op buurtniveau. In de wijk Lindenholt in Nijmegen zijn diaconie en parochie betrokken bij diverse initiatieven om mensen die in de knel komen een steun in de rug te geven.

Klik hier om meer over de evaringen in Nijmegen te lezen.

Met ingang van 1 januari 2015 is de wereld veranderd

WMO-raad

Per 1 januari 2015 is er op de terreinen van zorg en jeugdhulp, werk en inkomen heel veel veranderd. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor veel taken. De Wmo-raad Sittard-Geleen is intensief bij dit proces betrokken en stelt zich vragen over de rol die maatschappelijke organisaties moeten spelen.

Klik hier om meer te lezen over de ervaringen in de oostelijke mijnstreek.

Noaberhuus als model van participatie samenleven

Noaberhus

Hoe worden we een gemeenschap waarin iedereen de aandacht en hulp krijgt die nodig is? In Overijssel worden plannen gesmeed voor nieuwe gemeenschapscentra.

Klik hier om er meer over te lezen.

Ga naar boven


Genadebrood

Genadebrood - de onstuitbare opkomst van de voedselbank

Onder de titel 'Genadebrood - de onstuitbare opmars van de voedselbank' schreef Peter Verschuren een boek met cijfers, feiten, meningen, pro's en contra's over voedselbanken in Nederland.

Klik hier voor een boekbespreking.

Ga naar boven


Dag van de Echte banen - 1 mei 2015

DAg vande Echte banen

FNV heeft vrijdag 1 mei uitgeroepen tot 'Dag van de Echte banen'. Start om 12.00 uur bij de RAI, met een mars naar het Martin Luther King park. Voor banen met zekerheid, respect en fatsoenlijk inkomen. In het park is een feestelijk en strijdbaar programma: debat, 1 mei-markt, Sophie Hilbrand met de Echte-banen-show en een toespraak van Ton Heerts. En muziek van Lange Frans, Shirma Rouse en meer.

Lees meer >

Ga naar boven


Ab Harrewijn Prijs - 13 mei 2015

Ab harrewijn Prijs

Op 13 mei a.s. vindt de uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs 2015 plaats. Uit 20 voordrachten heeft de jury weer vijf nominaties geselecteerd van mensen die zich inzetten voor een initiatief voor de onderkant van de samenleving. De winnaar wordt bekendgemaakt op 13 mei in een bijeenkomst die om 15.00 uur begint, in de Pauluskerk in Rotterdam. Naast een inleiding door de winnares van vorig jaar zijn er interviews met de genomineerden, een lezing door Aart-Jan de Geus en een muzikaal  intermezzo.
De genomineerden zijn inmiddels bekend.
Klik hier voor meer informatie over de genomineerden en de uitreiking.

Ga naar boven


Zelf vragen indienen voor Wetenschapsagenda

Wetenschapsagenda

In april 2015 kunnen alle burgers en organisaties een onderzoeksvraag indienen over de onderwerpen waarvan men vindt dat die in de komende jaren wetenschappelijk onderzocht moeten worden. De minister wil op grond van de nieuwe Wetenschapsvisie burgerparticipatie organiseren, waardoor er invloed komt van burgers op de besteding van de onderzoeksgelden.
Ongetwijfeld zullen er vele nieuwsgierige vragen naar de medische en technische ontwikkelingen komen, maar het kan ook een mogelijkheid zijn om meer aandacht te vragen voor de psychische, medische, culturele en menselijke gevolgen van armoede en naar de oplossingen daarvoor. Het kunnen zowel hele concrete vragen zijn als  vragen naar lange termijn effecten en oplossingen. Bijvoorbeeld: Hoe overleven mensen in de armoede deze razendsnel ontwikkelende maatschappij? Is de groei van mensen met huisuitzettingen, schulden, psychische problemen alleen een gevolg van de crisis of is er een groeiende kloof tussen mensen die het niet meer bij kunnen houden, afhaken, niet meer mee doen, wegkruipen en de rest van de maatschappij? En hoe kan die kloof worden gedicht?
Op de website www.wetenschapsagenda.nl kan een eenvoudige vraag worden geformuleerd.

Ga naar de website >

Ga naar boven


klik hier als u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief wilt attenderen.

Twitter

www.socialealliantie.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken

Genadebrood

De onstuitbare opmars van de voedselbank

genadebroodPeter Verschuren werkte in Groningen bij de sociale dienst en later als gemeenteraadslid wethouder voor de SP en maakte de opkomst van de voedselbank mee. Is een voedselbank een mooie voorziening voor mensen die het niet zo breed hebben? Of een stimulans voor de overheid om de ondersteuning van mensen aan de onderkant van de samenleving verder in te perken?

Het pro en contra van de voedselbank

Verschuren volgt in dit boek het pro en contra van de voedselbank op de voet en interviewt alle betrokkenen: de voorzitter, de klanten, de oprichters, de sympathisanten, de politici, de gemeenten, de vereniging, de inkomensconsulent, de activist, onder wie de oprichters van de eerste voedselbank in Rotterdam, vrijwilligers, klanten, staatssecretaris Jetta Klijnsma, ambassadeur René Froger en Raf Janssen. Gaat het bij de voedselbank om noodzaak of liefdadigheid? Hoe gaat men in het buitenland met zoiets als de voedselbank om? Hij eindigt met de constatering "dat de worsteling blijft".

Cijfers over 2014

Begin van deze eeuw begon het echtpaar Sies in Rotterdam groenten en brood te brengen naar gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Hun initiatief ontwikkelde zich in 2002 tot de eerste voedselbank in Nederland. Twaalf jaar later, in oktober 2014, meldde de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland de toetreding van nummertje 157, zijnde de voedsel-bank van Raalte. Over het jaar 2014 schrijft voedselbank Nederland: "Gezamenlijk hielpen de 157 voedselbanken 94.000 mensen. Het aantal personen dat voedselhulp ontving, steeg daarmee met 11% ten opzichte van 2013. Het betreft een autonome groei; de toekennings-criteria om in aanmerking te komen voor een pakket werden niet verhoogd. Voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers. Op dit moment staan 10.000 mensen klaar om de armsten in de maatschappij van noodhulp te voorzien. Een steekproefsgewijze analyse van het klantenbestand toont aan dat meer dan de helft van de klanten binnen een jaar weer weg is. Ze zijn dan weer in staat om zelfstandig in hun eerste levensbehoefte te voorzien. Minder dan een kwart maakt de maximale termijn van drie jaar vol. Voedselbanken spannen zich in om hun klanten de weg te wijzen naar relevante instanties in de gemeente die klanten ondersteunen hun leven weer op orde te krijgen. Uit de klantenanalyse blijkt ook dat ruim 40% van de gebruikers jonger is dan 18 jaar. Dat wil zeggen dat 37.600 kinderen voor hun voeding afhankelijk zijn van de voedselbank. 55% van de aanvragers van een voedselpakket is vrouw. 32% van de huishoudens die klant zijn, betreffen eenoudergezinnen. Alleen het seg-ment alleenstaanden is groter: 40% ." (www.voedselbankennederland.nl)

De Groningse voorzitter Ulfert Molenhuis

Verschuren signaleert in de korte beschrijving van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat hoe het denken over de uitkeringsgerechtigde wijzigde in de loop der jaren. Van slachtoffers van o.a. economische of andere omstandigheden werden ze uiteindelijk gezien als kostenpost en uitvreters. Hij kan over de voedselbank schrijven vanuit eigen ervaring. Ruim zeven maanden heeft hij als vrijwilliger gewerkt bij de voedselbank in Groningen.
Zo kan hij ook gemakkelijk in gesprek komen met Ulfert Molenhuis, sinds februari 2013 de voorzitter. De missie van Ulfert is om de voedselbank overbodig te maken, maar na enige maanden verlegt hij het doel van vijf naar tien jaar. "Armoede beheerst je hele geest, je hele leven. Je wordt volledig in beslag genomen door die nieuwe rekening, door de vraag wat je vanavond moet eten. Afspraken vergeet je, of je komt ze niet na. De bandbreedte van het functioneren van iemand die leeft in armoede is zo beperkt. Het gaat om overleven op de korte termijn. Mijn visie is dat we die bandbreedte kunnen vergroten door betere voedselpakketten en kleding te geven. Hoe minder mensen zich zorgen hoeven te maken over hun eten en kleding, hoe meer ze kunnen." Volgens Ulfert heeft het uitgangspunt van de bijstandswet dat ondersteuning voor mensen in nood geen gunst is maar een recht "niet geholpen om mensen uit de armoede te houden". "En ik zie grote negatieve effecten van de individualisering die in de jaren zeventig is begonnen."

Activist Raf Janssen

Raf Janssen is decennialang een van de drijvende krachten in de anti-armoedebeweging. Hij is secretaris van de Sociale Alliantie en wethouder sociale zaken van de gemeente Peel en Maas. Hij is mede-auteur van het boek Armoe de baas? uit 2008. Volgens Raf Janssen is de samenleving grondig veranderd tussen 1970 en nu. "In de jaren zeventig was de staat de regisseur van het economisch beleid. Dat werd ook geaccepteerd door werkgevers en werk-nemers. We moeten de markt temmen, heette het toen. En iedereen, tot en met de VVD, was het daarmee eens. Nu is de overheid geen regisseur meer, maar een dienstknecht van de markt en heeft ze niet langer de positie om de sociale verworvenheden overeind te houden. Als je je hoop vestigt op de overheid, vraag je om ingrijpen van degene die dat niet meer kan." "In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw waren we bezig de samenleving te verbeteren. Nu zijn we bezig de mensen te verbeteren, dat wil zeggen, ze zo te maken dat ze functioneren in een systeem dat allerminst sociaal is. Het emancipatiestreven, het streven naar vooruitgang, is geïndividualiseerd.... We kunnen niet terug naar vroeger. Je kunt de geschiedenis niet uitvlakken. Beter is om de verworvenheden van die vermaledijde individualisering mee te nemen naar het nieuwe tijdperk." Zo zijn de voedselbanken het symbool geworden van allerlei dubbelheden. "Het is zowel terug naar de caritas, als een nieuwe vorm van solidariteit. Het streven is ze overbodig te maken, maar ze ontwikkelen zich tot een steeds groter bedrijf; ze zijn vermaledijde instellingen, maar wel met ook positieve kanten: het tegengaan van verspilling, de voedseltuinen die in steeds meer steden rond de voedselbank aangelegd worden waar mensen zelf groenten telen, de contacten die voedsel-banken hebben met mensen die het vertrouwen in officiële instanties verloren hebben. En ook de ontmoetingsfunctie: het is een plek waar klanten sociale contacten kunnen opdoen."

Een prettig lezend en informatief boek

'Genadebrood, de onstuitbare opmars van de voedselbank' is het eerste boek met een breed overzicht van voor- en nadelen van de voedselbank en schetst de geschiedenis van de op-komst van de voedselbanken in Nederland. Het onderwerp zal de komende tijd actueel blij-ven. Bij het grote publiek is niet veel bekend over hoe het er echt aan toe gaat bij een voedselbank: dit boek geeft alle feiten. Ook bevat het boek een fotoreportage over de dagelijkse gang van zaken binnen een voedselbank.

Peter Verschuren, Genadebrood. De onstuitbare opmars van de voedselbank; ISBN 97890 5452 2973, 140 pagina's, geïllustreerd, € 13,90. Zie ook www.uitgeverijpassage.nl. De opbrengsten van het boek zullen in het geheel ten bate zijn van de voedselbanken:
Klik hier om het te bestellen.

Hub Crijns, directeur van landelijk bureau DISK

Afdrukken

Column: De economie is te hard geworden

Op de website van de Sociale Alliantie hebben we in 2015 een nieuwe rubriek: de column. Raf Janssen verricht de aftrap.

Klik hier om de column te lezen.

Afdrukken

Natte voeten in het poldermodel

In een boeiend artikel wordt teruggeblikt op de visie die onder meer door de anti-armoedebeweging in de jaren negentig werd opgetekend. En er wordt ingegaan op de vraag wat dit voor de beweging van nu kan betekenen. Het rapport 'Natte voeten in het poldermodel' uit 1997 blijkt nog uiterst actueel en biedt mogelijkheden voor het inslaan van nieuwe wegen.

Klik hier om er meer over te lezen.

Afdrukken

Armoedesignalement 2014

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteren jaarlijks in een gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland. Wij geven een overzicht van de belangrijkste bevindingen en voorzien die van commentaar.

Klik hier om de bespreking te lezen.

Afdrukken

Nieuwsbrief 2015-1

11 februari 2015

Wilt u zich abonneren op deze nieuwsbrief, dan kunt u zich Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In deze nieuwsbrief:


Column: De economie is te hard geworden

Raf Janssen

Op de website van de Sociale Alliantie hebben we in 2015 een nieuwe rubriek: de column. Ter gelegenheid van elke nieuwsbrief is er een nieuwe bijdrage.
Raf Janssen verricht in dit eerste nieuwsbriefnummer van 2015 de aftrap.

Klik hier om de column te lezen.

Ga naar boven


Thema: Natte voeten in de polder

Het thematisch deel van deze nieuwsbrief krijgt de titel 'Natte voeten in de polder' mee. Daarmee grijpen we terug op een publicatie van 20 jaar geleden, die nog verrassend wijze lessen heeft voor het heden.
We bieden hiermee een boeiende bundel cijfers, feiten en analyses van armoede in Nederland (en bij onze zuiderburen).

Natte voeten in het poldermodel

Natte voeten in het poldermodel

In dit artikel wordt teruggeblikt op de visie die onder meer door de anti-armoedebeweging in de jaren negentig werd opgetekend. En er wordt ingegaan op de vraag wat dit voor de beweging van nu kan betekenen. De analyse en beleidssuggesties gaan over zeven onderwerpen:

 1. Oorzaken van armoede
 2. Koopkrachtverbetering op nationaal niveau
 3. Inkomensondersteuning op lokaal niveau
 4. Toegang tot betaalde en onbetaalde (zorg)arbeid
 5. Culturele en organisatorische aspecten van zelfbeschikking
 6. Lokaal armoedebeleid
 7. Onderwijs en armoede

Klik hier om er meer over te lezen.

Armoedesignalement 2014

Armoedesignalement 2014

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteren jaarlijks in een gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland. Wij geven een overzicht van de belangrijkste bevindingen en voorzien die van commentaar.

Klik hier om er meer over te lezen.

Koopkrachtverwachtingen 2015

Nibud

Nibud analyseert telkens aan het begin van het jaar wat de verwachtingen zijn rond de koopkracht van een honderdtal huishoudtypen. Een korte samenvatting van de prognoses voor 2015 nemen wij op.

Klik hier om er meer over te lezen.

Monitor Betalingsachterstanden 2014

Monitor Betalingsachterstanden 2014

Ieder jaar geeft onderzoeksbureau Panteia weer hoe de stand van zaken in Nederland is rond betalingsachterstanden en (problematische) schulden. In 2014 blijken de problemen aanzienlijk te zijn gegroeid.

Klik hier om er meer over te lezen.

Een imposant boek over schuld

Schuld - de erste 5000 jaar

Raf Janssen bespreekt een boek van David Graeber, waarin vanuit een historisch perspectief met een nieuwe invalshoek wordt gekeken naar het begrip 'schuld' en wat de relatie is met de geldeconomie. Schulden kwijtschelden en met een schone lei opnieuw beginnen is een van de lessen die uit dit werk te trekken zijn.

Klik hier om er meer over te lezen.

Armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen 2014

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting Vlaanderen

In de vorige nieuwsbrief gaven we al korte informatie over het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting in Vlaanderen. Herman Noordegraaf heeft nu een uitgebreider bespreking van het rapport gemaakt.

Klik hier om er meer over te lezen.

Ga naar boven


Landelijk

Expertmeeting 'De collectieve zorgverzekering als oplossing voor de WTCG / CER?'

Op donderdagmiddag 19 maart organiseren De Sociale Alliantie en Ieder(in) in samenwerking met BS&F de expertmeeting ‘De collectieve zorgverzekering als oplossing voor de WTCG / CER?’.
Tijdens deze bijeenkomst gaan ervaringsdeskundigen, mensen om wie het gaat en lokale belangenbehartigers met elkaar in gesprek over het belang van het bieden van inkomensondersteuning voor mensen met een beperking en meerkosten, de rol die de collectieve verzekering die de gemeente biedt hierin kan spelen en mogelijke aandachts- en/of verbeterpunten die benoemd kunnen worden.

Klik hier voor meer informatie.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om u direct aan te melden (liefst vóór 5 maart).

Gezocht: nominaties en donaties Ab Harrewijn Prijs 2015

Ab harrewijn Prijs

De jury van de Ab Harrewijn Prijs zoekt initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen en mensen bijeenbrengen om noden of belemmeringen weg te nemen of initiatieven om samen vooruit te komen organiseren. Iedereen die een inspirerend initiatief kent, solidair, creatief, wijzend op een nood of een taboe in de samenleving, wordt opgeroepen de jury daarop te attenderen, liefst vergezeld van zo uitgebreid mogelijke informatie, zoals een website of jaarverslag.

Aanmelding
De uiterste datum voor aanmeldingen is 1 maart 2015. Vijf genomineerde initiatieven worden in het zonnetje gezet. Vier van hen worden beloond met 1.500 euro, terwijl de uiteindelijke winnaar 5.000 euro krijgt.

Prijsuitreiking
De uitreiking vindt zoals ieder jaar plaats op 13 mei, de sterfdag van Ab Harrewijn in 2002. De aanvangstijd is drie uur ’s middags. De locatie is de Pauluskerk te Rotterdam, op vijf minuten lopen van het Centraal Station.

Giften welkom
Ondanks enkele grotere sponsors blijft de Ab Harrewijn Prijs grotendeels afhankelijk van particuliere giften. Daarom willen we ook dit jaar een beroep doen op jullie gulheid. Iedere bijdrage, groot of klein, is welkom op banknummer NL94-INGB-0009644396 ten name van Stichting Ab Harrewijn Prijs, te Rotterdam.

Klik hier om naar de website van de Ab Harrewijn Prijs te gaan.

Ga naar boven


Lokaal

Vragen die gemeenteraadsleden kunnen stellen aan hun college

Ieder raadslid kan vragen stellen aan het college. Dat zijn zogenaamde artikel 38 vragen. Het college moet deze in de regel binnen 6 weken beantwoorden. Vanuit de Sociale Alliantie is een aantal vragen aan te reiken die raadsleden zouden kunnen stellen aan het college. Het gaat om vier onderwerpen die basisbewegingen rond arbeid en inkomen in beeld brengt, met elkaar verbindt en verbreedt.
Maak er gebruik van in uw gemeente. Spoor raadsleden aan deze vragen te stellen.

Klik hier om de vragen te bekijken.

Ga naar boven


klik hier als u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief wilt attenderen.

Twitter

www.socialealliantie.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Afdrukken

Vragen die gemeenteraadsleden kunnen stellen aan hun college

Ieder raadslid kan vragen stellen aan het college. Dat zijn zogenaamde artikel 38 vragen. Het college moet deze in de regel binnen 6 weken beantwoorden. Vanuit de Sociale Alliantie is een aantal vragen aan te reiken die raadsleden zouden kunnen stellen aan het college, betreffende vier onderwerpen die basisbewegingen rond arbeid en inkomen in beeld brengt, met elkaar verbindt en verbreedt.
Dit zijn 4 mogelijke thema's en per thema een aantal mogelijke vragen:

Thema 1: kinderen en armoede

 1. Hoeveel kinderen in onze gemeente moeten opgroeien in een situatie van armoede?
 2. Zijn er in onze gemeente initiatieven om kinderen die moeten opgroeien in een situatie van armoede te ondersteunen?
 3. Zo ja, welke zijn deze initiatieven en in hoeverre is de gemeente betrokken bij deze initiatieven of bereid deze initiatieven te ondersteunen?
 4. Zo nee, is het gemeentebestuur bereid contact op te nemen met hiervoor in aanmerking komende (onderwijs)instellingen en (sport)organisaties om te overleggen of er acties opgezet kunnen worden ter ondersteuning van kinderen die moeten opgroeien in een situatie van armoede?

Thema 2: een plek om mee te doen

 1. Hoeveel medeburgers in onze gemeente zoeken een plek om mee te doen in betaalde arbeid of anderszins?
 2. Zijn er in onze gemeente initiatieven om mensen die aan de kant staan een ontwikkelplek aan te bieden, waarin ze hun mogelijkheden en capaciteiten kunnen ontplooien?
 3. Zo ja, welke zijn deze initiatieven en in hoeverre is de gemeente betrokken bij deze initiatieven of bereid deze initiatieven te ondersteunen?
 4. Zo nee, is het gemeentebestuur bereid contact op te nemen met hiervoor in aanmerking komende bedrijven, instellingen en burgerinitiatieven om te overleggen of er acties opgezet kunnen worden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek aan te bieden waarin ze hun capaciteiten kunnen ontwikkelen en waarin ze mee kunnen doen aan de samenleving?

Thema 3: rondkomen

 1. Hoeveel medeburgers in onze gemeente beschikken over een inkomen dat niet hoger is dan 110% van het voor hen geldend sociaal minimum?
 2. Zijn er in onze gemeente initiatieven om mensen met een minimuminkomen te ondersteu-nen?
 3. Zo ja, welke zijn deze initiatieven en in hoeverre is de gemeente betrokken bij deze initiatieven of bereid deze initiatieven te ondersteunen?
 4. Zo nee, is het gemeentebestuur bereid contact op te nemen met hiervoor in aanmerking komende organisaties en burgerinitiatieven om te overleggen of er acties opgezet kunnen worden om mensen met een minimaal inkomen te ondersteunen?

Thema 4: schulden

 1. Hoeveel medeburgers in onze gemeente hebben problematische schulden?
 2. Zijn er in onze gemeente initiatieven om mensen met problematische schulden bij te staan?
 3. Zo ja, welke zijn deze initiatieven en in hoeverre is de gemeente betrokken bij deze initiatieven of bereid deze initiatieven te ondersteunen?
 4. Zo nee, is het gemeentebestuur bereid contact op te nemen met hiervoor in aanmerking komende organisaties en burgerinitiatieven om te overleggen of er acties opgezet kunnen worden om mensen met problematische schulden te ondersteunen?

Afdrukken

Meer artikelen...

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media