logo-sociale-alliantie6

Laat je niet gek maken

Whocares (Een wereld van verschilmakers) heeft een site waarop de nodige relativeringen te vinden zijn over vluchtelingen en hun vermeende bedreiging van o.m. onze welvaart.
We laten hier een paar treffende afbeeldingen/cijfers zien waarmee de beeldvorming rond vluchtelingen in perspectief gezet wordt. Meer posters en filmpjes zijn te vinden op de website whocares.me.

laatjenietgekmaken-1

laatjenietgekmaken-2

laatjenietgekmaken-3

laatjenietgekmaken-4

Afdrukken

Betrokkenheid troef

Startmiddag Knooppunt Kerken en Armoede - 22 januari 2016

Op 22 januari gaat het nieuwe Knooppunt Kekren en Armoede van start, met onder meer de presntatie van een bundel inspirerende diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland.

Klik hier om meer te lezen over het programma en aanmelding.

Afdrukken

De kracht van verbinden en versterken

Sinds 2012 is de Sociale Alliantie bezig met het zoeken naar nieuwe verbindingen en wegen. In 2014 is in dat kader een project Sociale Coöperaties uitgevoerd. De opbrengsten en veel materiaal voor mensen die zelf iets willen gaan opzetten is te vinden op:
www.socialecooperatie.nl

Vandoormet

Nu (juli 2015 – juli 2017) loopt het project 'De kracht van verbinden en versterken', met als ondertitel: 'initiatieven van, door, met mensen met lage inkomens, waarin zij maximaal eigen regie en zeggenschap hebben'. De korte werktitel luidt: VANDOORMET.
Met enkele Alliantiepartners vond een eerste bijeenkomst plaats op 26 augustus, met het projectteam (Raf Janssen, Wilma Kuiper, Nicole Estejé en Ger Ramaekers) om de zaak in de steigers te zetten. Vervolgens zijn op 16 oktober en 4 december de eerste vier basisinitiatieven bij elkaar gehaald. Dit zijn groepen die het klappen van de zweep kennen en al langer bezig zijn:

 • De Vrije Uitloop, coöperatie van scharrelondernemers in Breda
  www.devrijeuitloop.nl
 • Werkplaats Soesterkwartier, een coöperatie van bewoners die elkaar diensten leveren; Duurzaam Soesterkwartier, een vereniging van en voor betrokken wijkbewoners, beiden in Amersfoort
  soesterkwartier.com
 • Future of Fame, een organisatie voor iedereen die zich wil ontplooien op de arbeidsmarkt of als zelfstandige, in Amersfoort
  www.futureoffame.nl
 • Lucas Community, een community van BewOndernemers in Amsterdam
  www.lucascommunity.nl

Intussen staat het vijfde project te trappelen om aan te haken: EDASU (Ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting).. Over dit project kunt u meer lezen in het artikel 'Armoede in de uitverkoop!'
Het is de bedoeling om uiteindelijk met zo’n 20 projecten aan de slag te gaan.
oproepBent u betrokken bij een project waarin mensen met lage inkomens zelf de zeggenschap hebben of ken je projecten, laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Thema’s

In de eerste twee bijeenkomsten kwamen al enkele onderwerpen naar boven waar initiatieven kansen zien of waar ze tegenaan lopen. Daar gaan we binnen dit project in elk geval al mee aan de slag:

 • Belemmerende regels
  Daarvoor is het nodig om ruimte op te rekken bij instituties. In januari 2016 gaan we in gesprek met UWV over mogelijkheden voor mensen die zelf iets willen op-zetten (en nu eigenlijk niets mogen)
 • Samenwerking met bedrijfsleven
 • Samenwerking met woningbouwcorporaties
 • Vrijwilligerswerk
  Binnenkort verschijnt er een rapport van het ministerie.

Resultaten

Informatie over de deelnemende projecten, activiteiten en de producten (methodiekbeschrijvingen, scholingsbijeenkomsten en brede landelijke bijeenkomsten) in het project komen op een interactieve website met veel beeldmateriaal.
Ook gaan we nieuwe vormen van communicatie uitproberen en zetten we moderne (digitale) technieken in. Bijvoorbeeld Rondetafelgesprekken met slechts enkele deelnemers, die we live streamen, zodat veel meer mensen het gemakkelijk van thuis uit via internet mee kunnen maken en van afstand kunnen meedoen.
In de nieuwsbrief van de Sociale Alliantie zullen we het project begin 2016 uitgebreider belichten met een themanummer. Wordt vervolgd!

Afdrukken

Armoede en sociale uitsluiting 2015

Rapport CBS

Op 16 december 2015 verscheen het CBS-rapport 'Armoede en sociale uitsluiting 2015'.

Lees meer

Afdrukken

Armoede in de uitverkoop!

Conferentie over opleiding ervaringsdeskundigen in strijd tegen armoede

Op 25 september 2015 vond een conferentie plaats over Het rendement van opgeleide ervaringsdeskundigen in de strijd tegen armoede. Zo'n opleiding bestaat al sinds 1999 in België. 'De Link' is daar mee bezig. Inmiddels zijn er in België al 125 afgestudeerden, waarvan 85 betaald aan het werk zijn bij sociale diensten, ministeries, schuldhulp, andere overheidsdiensten, opleidingen, onderzoeksorganisaties, belangenorganisaties, jeugdhulpverlening, arbeidsbemiddeling en vele andere plekken. De Link heeft het concept van de opleiding voor ervaringsdeskundigen in armoede naar Nederland gebracht.

Lees meer

Afdrukken

Nieuwsbrief 2015-7 verschenen

Deze nieuwsbrief heeft als centraal thema 'Gezondheid en armoede'. Armoede en (on)gezondheid hangen op veel manieren met elkaar samen. Lees in de nieuwsbrief over sociaal-economische gezondheidsverschillen, over het tegengaan daarvan en over andere visies.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Afdrukken

Collectieve gemeentelijke zorgverzekering

collectieve-ziektekostenverzekeringEen middel om mensen met lage inkomens een beetje tegemoet te komen in de kosten van zorg is de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering. Deze heeft in het algemeen een uitgebreidere dekking, een voordeliger premie en kent geen medische selectie. Ze is bedoeld voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. De grens varieert per gemeente. soms komen inkomensgroepen tot 110% van het sociaal minimum in aanmerking, soms tot 125%.

Klik hier om per gemeente te bekijken hoe de voorwaarden zijn.

Chronisch zieken en gehandicapten

Gemeenten hebben sinds 2015 een grotere verantwoordelijkheid voor burgers in een kwets-bare positie. Niet alleen met de drie grote decentralisaties (jeugd, werk en zorg) maar ook specifiek voor chronisch zieken en gehandicapten. Met de afbouw van de landelijke inkomensregelingen Wtcg en CER en met de uitbreiding van het gemeentefonds (oplopend tot structureel € 268 miljoen) wordt van gemeenten verwacht dat zij het wegvallen van deze regelingen gaan compenseren.
Eén van de mogelijkheden om deze groepen tegemoet te komen wordt gevormd door de collectieve zorgverzekeringen die gemeenten sinds jaar en dag afsluiten voor inwoners met een laag inkomen. Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziek-te, heeft bureau BS&F (adviseur van gemeenten bij deze zorgverzekeringen) gevraagd om in kaart te brengen in welke mate en op welke wijze gemeenten gebruik maken van deze route. In een rapport van BS&F van december 2014 wordt hiervan een landelijk overzicht geboden.

Klik hier om dit rapport te downloaden.

Stappenplan voor belangenbehartigers

Ieder(in) heeft voor lokale belangenbehartigers een factsheet over collectieve zorgverzekeringen samengesteld. Die informatie is te gebruiken bij gesprekken met de gemeente over de gemeentelijke zorgverzekering. De brochure bevat ook een stappenplan om met de gemeente in gesprek te gaan. In drie stappen worden suggesties gegeven. De eerste stap beschrijft
waarom het belangrijk is dat u met uw gemeente in gesprek gaat. De tweede stap beschrijft waarover u afspraken met de gemeente kunt maken. De derde stap bestaat uit een check waarmee u nagaat of de gemeentelijke zorgverzekering aan de belangrijkste voorwaarden voldoet.

Klik hier om dit factsheet / stappenplan te downloaden.

Klik hier voor de startpagina van dit thema-dossier.

Afdrukken

Positieve gezondheid en de strijd tegen armoede

Begrippen zijn belangrijk. Ze bepalen de kijk op de werkelijkheid. In het sociaal domein is een nieuw begrip in opkomst: positieve gezondheid. Het fysieke en psychische welbevinden staat niet langer centraal, maar het vermogen dat iemand heeft om zich aan te passen en zelf regie te hebben in zijn of haar leven. Dit nieuwe concept past in het participatiebeleid dat de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers benadrukt. Wat mogen armen van dit nieuwe begrip verwachten?

Lees meer

Afdrukken

STIL helpt dakloze vluchtelingen in medische nood

stilSTIL (Stichting-Lauw-Recht) is een solidariteitsorganisatie in Utrecht, die hulp geeft aan dakloze vluchtelingen in medische nood. De organisatie helpt hen door te verwijzen, te bemiddelen, te informeren en mensen te begeleiden. Regelmatig komen er zieke, kwetsbare of verwarde vluchtelingen die op straat staan en hulp nodig hebben. Zij zitten vaak zonder zorg en medicatie terwijl die zeer noodzakelijk zijn. Zij horen in de ogen van STIL niet op straat. Ook zouden ze toegang tot medicatie moeten hebben om levensbedreigende situaties te voor-komen.
Al negentien jaar helpt STIL mensen zonder verblijfsvergunning aan medische zorg. Dit zijn behalve vluchtelingen ook slachtoffers van mensenhandel, huiselijk geweld of anderen die in de problemen zijn gekomen. Zij kunnen zich niet verzekeren tegen ziektekosten en kunnen de zorg vaak ook niet zelf betalen. De organisatie informeert hen en artsen en zorgverleners over mogelijkheden vergoeding te krijgen. Ook betaalt ze vaak voor zorg die niet vergoed wordt, bijvoorbeeld voor kiespijnbehandeling, brillen en prothesen. Dit financiert STIL deels door gemeentesubsidie, deels dankzij trouwe en onmisbare steun van kerken, particulieren en fondsen. Als mensen zelf een netwerk of inkomen hebben (bijvoorbeeld uit zwart werk), betalen ze zelf (een deel).

Zonder medicijnen op straat

Op het medisch spreekuur komen elke woensdagochtend de meest uiteenlopende mensen en vragen. Zo komen er bijvoorbeeld mensen die na afwijzing van hun asielverzoek op straat belanden en daardoor geen medicatie en behandeling meer krijgen. Terwijl het toch om zeer noodzakelijke zorg gaat. STIL probeert dan alsnog die zorg te regelen via de huisarts, apo-theek, verloskundige of specialist.
Sinds 1 januari 2014 moeten deze mensen een eigen bijdrage voor de medicatie betalen van 5 euro per medicijn, per recept. Dat geldt ook als het gaat om medicatie voor suikerziekte, tegen psychoses of hart- en vaatziekten. Zonder medicatie kan levensgevaar of ernstige schade ontstaan.
Landelijke politieke lobby, samen met organisaties uit andere steden, om te pogen tot een oplossing te komen, heeft geen resultaat gehad. In Utrecht heeft de gemeente voor de eigen bijdrage voor medicatie van de doelgroep van STIL wel geld beschikbaar gesteld. In andere regio’s is dit deels ook op gemeentelijk niveau geregeld, deels nog steeds niet geregeld. Meestal brengen kerken, goedhartige Nederlanders, vrienden of landgenoten dit geld op. Omdat het onmogelijk is deze hulp aan je medemens te weigeren is het probleem tot nu toe ook nog steeds niet echt zichtbaar geworden. Er is (voor zover de redactie bekend...) nog niemand doodgegaan.

Toename psychische nood

STIL ervaart dat psychische problematiek toeneemt. Zeer regelmatig moet de crisisdienst langskomen. Soms kan in echte nood ‘uitstel van vertrek’ gevraagd worden, een soort tijde-lijke verblijfsvergunning, bijvoorbeeld bij een gedwongen opname in de psychiatrie. Vaak belanden mensen daarna weer op straat en loopt de tijdelijke vergunning af.
STIL kon gelukkig afgelopen jaar vijf mensen helpen aan een verblijfsvergunning op medische gronden. Deze procedures kosten 972 euro per persoon! Dit is onmogelijk op te brengen voor mensen zonder recht op werk of uitkering... Dit ging om zeer kwetsbare mannen, vier met een oorlogstrauma en drie die regelmatig psychotisch of erg verward zijn. Een van hen verblijft in een kliniek voor oorlogsslachtoffers in Wolfheze. Helaas snapte hij zelf het goede nieuws niet toen een medewerker hem belde om te vertellen dat hij een verblijfsvergunning heeft. Hij vroeg: "Waarom kom je nooit op bezoek?"

Meer weten over STIL? Kijk op www.stil-utrecht.nl

Margreet Jenezon, medewerker fondswerving, pr en particuliere opvang,

Klik hier voor de startpagina van dit thema-dossier.

Afdrukken

Meer artikelen...

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media