logo-sociale-alliantie6

logo-sociale alliantie youtube3

Aanpak 2015

Werkprogramma van de Sociale Alliantie

Ondanks de geringe financiële en organisatorische middelen blijft de Sociale Alliantie in 2015 actief als landelijk netwerk voor een samenleving zonder armoede. Er worden inhoudelijk inspirerende en vernieuwende bijdragen geleverd aan het maatschappelijk debat rond verarming, verrijking en verschulding.

 De volgende activiteiten worden in 2015 aangepakt:

a. Voorstellen voor beter lokaal sociaal beleid

Op basis van analyses van ontwikkelingen in het lokaal sociaal domein wordt een brief gestuurd aan de gemeenteraden met daarin een aantal concrete voorstellen voor verbetering van het lokale beleid. Die brief wordt opgesteld met anti-armoedegroepen aan de basis van de samenleving en bevat ervaringen van mensen die moeten leven in situaties van armoede en uitsluiting. De brief wordt verstuurd in april/mei, opdat de voorstellen door de gemeente-raad besproken kunnen worden tijdens de beraadslagingen over de begroting van het jaar 2016. Lokale groepen die mee willen helpen met het opstellen van deze brief worden verzocht zich te melden bij het secretariaat van de Sociale Alliantie.

b. Voorstellen voor beter landelijk sociaal beleid

De landelijke ontwikkelingen worden kritisch gevolgd en in het najaar 2015 wordt een aantal concrete voorstellen gedaan voor verbetering van het landelijke beleid. Die voorstellen worden gericht aan de leden van de Tweede Kamer. Fracties in de Tweede Kamer worden bezocht met het verzoek om bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van SZW aandacht te schenken aan onze voorstellen om verbetering aan te brengen in de situatie van mensen die geconfronteerd worden met armoede en verschulding.

c. Nieuwsbrief met thematische zwaartepunten

De Sociale Alliantie is eind 2014 gestart met een nieuwsbrief. Dit initiatief wordt in 2015 voortgezet. Er verschijnen 6 tot 8 nieuwsbrieven. In iedere nieuwsbrief staat een actueel thema centraal. De redactie bestaat uit Peter de Bie, Ger Ramaekers, Hub Crijns en Raf Janssen. Mensen die mee willen werken aan de nieuwsbrief zijn van harte welkom. Geprobeerd wordt in 2015 een netwerk van provinciale correspondenten op te bouwen.

d. Bijdragen aan regionale alliantiedagen

Vanuit het landelijk netwerk van de Sociale Alliantie kunnen mensen geleverd worden die inhoudelijke bijdragen kunnen leveren aan de programma's van de regionale alliantiedagen. Deze alliantiedagen moeten georganiseerd en bekostigd worden door regionale initiatiefnemers. Het ontbreekt de landelijke Sociale Alliantie aan financiële middelen om deze bijeenkomsten mee te bekostigen.

e. Overleg met de staatssecretaris

Ook in 2015 voeren we twee keer overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit overleg worden de effecten van het landelijk beleid besproken en worden concrete verbetervoorstellen op tafel gelegd.

Afdrukken

logo armoede live

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media