Tegenbeelden

Er bestaan veel vooroordelen en stereotype beelden over uitkeringsgerechtigden en andere groepen met lage inkomens.
In deze rubriek laten wij in woord en beeld zien dat je er ook anders tegenaan kunt kijken. Bekijk de volgende items:

Afdrukken