Welkom

De Sociale Alliantie is een thematisch netwerk: er wordt in een open en flexibele structuur samengewerkt op basis van gezamenlijk geformuleerde centrale thema’s. Vertrekpunt zijn de eigen activiteiten die de afzonderlijke organisaties ontwikkelen ten aanzien van de brede maatschappelijke problematiek van verarming en verrijking. De meerwaarde van de Sociale Alliantie is dat ze deze afzonderlijke activiteiten thematisch met elkaar verbindt.

Voorzitter

Het voorzitterschap van de Sociale Alliantie rouleert. Vanaf begin 2018 vervult Kitty de Jong, bestuurslid van FNV, het voorzitterschap.
Zij nam het voorzitterschap over van  Willem Jelle Berg, vice-voorzitter van vakcentrale CNV.

Agenda 2014

 

 

Afdrukken