Nieuwsbrief 2020-4 verschenen

Op 5 oktober is de vierde nieuwsbrief van 2020 verschenen. Boordevol doorwrochte artikelen over 'Kansrijk armoedebeleid', het begrip 'Post-groei', rapporten over schulden en financiële problemen door corona, ongerijmdheden in de sociale zekerheid rond zorgkosten en individuele inkomenstoeslag voor ouderen, en meer... 

Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

Afdrukken